Безплатна доставка над 60 лв.

Памид

Featured Image

За сорта

Памид е един от най-старите местни сортове. Разпространен е из цялата страна. Среща се в Македония, Албания, Турция и в други страни. У нас е заемал 14,7% от площта на винените лозя.отнася се към групата на среднозреещите сортове (гроздето му достига технологична зрялост около средата на М. септември)

Лист

Лист — голям, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата му е мрежесто набръчкана, загъната нагоре неопределено.

Грозд

Гроздът е средно голям, със средно тегл-от 150 до около 300гр. По форма е цилиндрично-коничен ,полусбит до рехав.

Зърно

Зърното е със средна големина, заоблено, обагрено в розово или тъмночервено. Може много лесно да се раздели от дръжката. Месестата част е водниста, но пък леко хрупкава, приятна на вкус. Тя е покрита от тънка люспа. Плодът на памид се използва за консумация в свежо състояние или за добиване червени трапезни вина. Подходящ е за купажни гроздови еликсири. В консуматорска зрялост захарността при плода може да достигне от 18 до 24 процента.

Лоза

Листът е голям, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата му е мрежесто набръчкана, загъната нагоре неопределено. Очертанието на средната лапа образува прав или тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, с успоредни страни и с остро дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен или затворен, с елиптичен отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата е силно четинеста, до първото разклонение отгоре и отдолу виненочервена. Дръжката е средно дълга, мъхнато-четинеста виненочервена. Есенната окраска на листа е червена.

Допълнителна информация

Гроздето му поради приятния вкус и лекота се използува за консумация в прясно състояние. От гроздето му се получават обикновени, светлочервени трапезни вина, които са годни за консумация веднага след ферментацията. Памид е подходящ сорт и за купажни вина.

Винени региони

Вина от сорт Памид

X