Безплатна доставка над 60 лв.

Южен регион

Южен регион

Тракийска низина

Две хубави очи
Пейо Яворов

Две хубави очи. Душата на дете

в две хубави очи; — музика — лъчи

Не искат и не обещават те…

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли!

Страсти и неволи

ще хвърлят утре върху тях

булото на срам и грях.

Булото на срам и грях —

не ще го хвърлят върху тях

страсти и неволи.

Душата ми се моли,

дете,

душата ми се моли…

Не искат и не обещават те! —

Две хубави очи. Музика, лъчи

в две хубави очи. Душата на дете…

Подрегиони

 • Източна Тракийска низина
 • Западна Тракийска низина
 • Розовата долина
 • Сакар
 • Разположение

  Южният лозаро-винарски регион е голям по площ, включва териториите между Родопите, Рила, Стара планина, южната ни граница, a на север граничи с Подбалканския регион. В Южния регион се намират Тракийската низина и предпланините на Странджа-Сакар, Родопите и Стара планина. В рамките на района могат да бъдат обособени три подрайона. Първият включва равнинните и хълмистите части в района, вторият включва полупланинските части, а третият – част от полупланинските и планинските места в района.

  Trakiiska nizina
  Clouds

  Климат

  Климатичните условия в региона са близки до умерения континентален климат, със сравнително мека зима, топло до горещо лято и много топла и често суха есен. В някои полупланински микрорайони са налице ранни есенни валежи, затрудняващи зреенето на гроздето и влошаващи често санитарното му състояние. Средно за района годишната сума на валежите варира в граници 450-500 mm.

  Почви

  Почвите в района са разнообразни, доста плодородни, черноземни смолници, канелени горски почви, ливадно-канелени, по-рядко карбонатни. В повечето случаи почвите благоприятстват високите добиви на грозде за качествени червени вина.

  Yield

  Добив

  Често е наложително редуциране на добивите с оглед получаване на по-наситени, екстрактивни и комплексни вина. Най-общо това са преимуществено произвежданите вина в този регион. Белите сортове грозде също виреят добре, но обикновено губят от киселините си. От тях се получават по-плътни, но леко груби и без достатъчен финес вина.

  Отличителни белези

  Температурите в Южния регион са благоприятни за гроздопроизводство и получаване на плътни, дълбоко оцветени, богати на фенолни съединения червени вина. При добро стечение на обстоятелствата гроздоберът може да се провежда до края на октомври и началото на ноември. Това е от значение за късно зреещият сорт – Мавруда. Районът е осеян със специфични микрорайони – Любимец, Асеновград, Пазарджик, Брестовица, Брестник, Перущица, Стара Загора, Росеново, Хасково, Стамболово, Чирпан.

  Red Wine

  Червени сортове

  От червените сортове най-разпространени са Рубин, Каберне Совиньон, Мерло, Рубин, Памид. Това е районът на разпространение на уникалния за страната ни и света сорт Мавруд, от който се произвеждат специфични, суховати, изключително потенциални за стареене червени вина. В новосъздаваните масиви се застъпват сортовете Сира, Пино ноар, Каберне Фран, Малбек, Марселан и др.

  White Wine

  Бели сортове

  От белите сортове се отглеждат Тамянка, Димят, Червен Мискет, Мускат отонел, по-малко Совиньон блан, Шардоне, Вионие, Траминер. Белите вина са със средно до плъно тяло, средно фини, понякога плоски, а в други случаи – дразнещо кисели. В последните години някои от винарните произвеждат плътни, мощни и мазновати бели вина, главно от сорта Шардоне. Регионът предразполага да се отглеждат бели вина, които да съзряват в бъчви и да достигнат оптимална форма след минимум 3-4 години отлежаване.

  Rose Wine

  Розови сортове

  В района се произвеждат и виноматериали за бели шумящи вина, като в този случай технологичната зрялост на гроздето е изтеглена няколко седмици по-рано. Череното грозе за розово вино също се бере по-рано, за да се запази киселинността. Наблюдава се и тенденция да се произвеждат розови вина, които да имат потенциал за съзряване.

  Винарни

  Сортове

  X