Безплатна доставка над 60 лв.

ШМЛ

Featured Image

За сорта

Сортът Широка мелнишка лоза е от местен произход. Разпространен е локално в Югозападна България, където е райониран.Широка мелнишка лоза е много късен винен сорт. Гроздето узрява през първата половина на октомври. Има буен растеж, висока родовитост и висок добив. Сравнително устойчив е на суша и гниене.

Лист

Листът е много голям, закръглен, слабо нарязан до целокраен, 5-делен, мъхнат. Повърхността на петурата е равна, мрежесто набръчкана до дребно мехуреста. Очертанието на средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са плитки, отворени във вид на ъгъл или цепнатина. Долните врязове са едва забележими, отворени. Опашният вряз е отворен, стреловиден, равностранен, с остро дъно или затворен, с елипсовиден отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение отгоре (по-рядко) и отдолу е виненочервена. Дръжката е средно дълга, слабо мъхнато-четинеста, виолетова. Есенното оцветяване на листа е червено.

Грозд

Гроздът е над среден, цилиндрично-коничен, крилат, сбит. Дръжката е средно дълга, средно дебела, вдървесинена в основата, крехка.

Зърно

Зърното е средно едро, овално, тъмносиньо, с изобилен восъчен налеп. Кожицата е дебела, жилава. Месестата част е сочно-месеста, с хармоничен вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко плоско ложе. Четчицата е средно дълга, червена.

Лоза

Лозите имат силен до буен разтеж и много добро плододаване.Добивите в зависимост от отглеждането,варират в много широки граници-от над 1000 до2000-2500 кг./дка,но при претоварване за получаване на мн. Високи добиви качеството на гроздето силно се влошава.За получаване на качествени добиви е необходимо лозите да се натоварват умерено

Допълнителна информация

Гроздето се използва за приготвяне на висококачествени червени трапезни вина.

Винарни

Вина от сорт ШМЛ

X