Безплатна доставка над 60 лв.

Югозападен регион

Югозападен регион

Долината на Струма

И всичко пак е вечно
Евтим Евтимов

Голямото е в малките ни дни,

понякога съвсем обикновени.

Една тревичка, спряла отстрани,

улавя думите като антена.

Една калинка с шарени крила,

застанала на белия прозорец,

донася от далечните поля

забравения дъх на прясна оран.

Едно покрито кладенче със лист,

намерено сред камъните тежки,

подсказва, че живота пак е чист,

макар понякога да правим грешки.

Една светулка, влязла у дома,

от мислите за мрака ни спасява.

Една пътека, слязла под земя,

усещането за смъртта създава.

И всичко пак е вечно. Под звезди,

застанал прав, един човек се смее:

едно дърво на хълма посади

и векове в листата му живее.

Разположение

Това е географската област в България с най-топлия и най-сух климат, обхващаща земите

Struma
Clouds

Климат

Климатът тук е близък до средиземноморския. Районът се отличава с най-високите стойности на годишно слънцегреене за България – 4200 часа, което позволява да се натрупват много екстрактни и ароматични вещества при зреене на гроздето. Годишното количество валежи е в граници на 550 - 600mm. в В района много рядко се задържа снежна покривка, поради което лозите не са изложени на опасност от измръзване и не се загребват.

Почви

В по-голямата си част, районът се отличава с хълмисти терени и песъкливи, вулканични почви, изключително благоприятни за отглеждане на лозя. Срещат се още и канелени горски почви.

Yield

Добив

Районът се слави с червените сортове грозде. Емблематичен тук е сортът Широка мелнишка лоза, който не вирее никъде другаде. Той е къснозреещ червен сорт /гроздоберът му започва между 10 и 15 октомври/, от който се произвеждат чудесни млади вина с аромат на череша, а отлежалите добиват особен букет от черен шоколад, кожа и тютюн.

Отличителни белези

Мека зима и горещо лято с нисък процент на валежи. Тези фактори го обуславят като първият регион в България, който започва кампаниите си с гроздобер на раннозреещи бели сортове. Най-малкият основен регион в България с голяма концентрация на винарски изби в южната му част до най-малкият град в България - гр. Мелник. Регионът е познат още като Мелнишки.

Red Wine

Червени сортове

Има вариации на Широката мелнишка лоза – Ранна мелнишка лоза позната като Мелник 55, Мелник 1300. Освен този сорт са разпространени Руен, Рубин, Марселан, Небиоло, Сан Джовезе, Мурведър, Гренаш, Сира, Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран.

White Wine

Бели сортове

От белите соротове вирее местният сорт Сандански мискет, даващ ароматни, малко грубовати вина. Отглеждат се Тамянка, Асиртико и Керацуда . В района се произвеждат и други бели и червени вина, някои от които много качествени, но гроздето за тях е от други лозаро-винарски райони.

Rose Wine

Розови сортове

Розетата се отличават с интензивен цвят, наситени плодови аромати, богат и комплексен вкус.

Винарни

Сортове

X